top of page

KURSUSED

Kursuse eesmärk

 

Ühendades teadliku, teadusliku ja alateadliku tarkuse sünnitusest ning avades naises peituva loomulikkuse, on hüpnosünnituse kursus lisaks perekoolile ka põhjalik enesearengu koolitus, mille läbi:

 

 • anda naisele võimalus kogeda sünnitust, millega ta on rahul ja milles ta tunneb end osalisena 

 • luua harjumus lõdvestumiseks, et astuda välja hirm – pinge – valu tsüklist

 • aidata sünnitaja tagasi looduse poolt talle kingitud instinktiivse sünnitusoskuse juurde

 • võimaldada kogu perel kogeda sünnitust kergemal, turvalisemal ja mugavamal viisil.

Positiivne kogemus ja pehme sünd kogu perele, igas olukorras, sünnitusviisist ja kohast sõltumata. 

 

Kursuseprogramm

Hüpnosünnituse kursusel tegeleme kõige rohkem erinevate lõdvestustehnikatega: 

 

 • kuidas end lõdvestada enesehüpnoosi ja enesesisenduste abil

 • kuidas hingata sünnituse eri etappides

 • kuidas visualiseerida meeldivaid kujutluspilte ja sisendada positiivsed jõulauseid ehk afirmatsioone

 • kuidas oma hirmudest vabaneda

Teeme mitmeid lõdvestusharjutusi, mis sarnanevad juhendatud meditatsioonidele ja annavad igas tunnis mõnusa lõõgastuse.

Samuti õpime massaažitehnikaid, vaatame sünnitusvideosid ja teeme muid lõbusaid harjutusi.

Lisaks on kursusel põhjalik sünniks ettevalmistav programm, kus räägime:

 • sünnituse füsioloogiast ja anatoomiast

 • hormoonide mõjust raseduse ja sünnituse käigus

 • kuidas mõtlemine ja emotsioonid mõjutavad meie keha ja loomulikke instinktiivseid protsesse 

 • tervislikust toitumisest, mis toetab normaalselt kulgevat rasedust, lapse arengut ja sünnitust

 • millised eriolukorrad võivad raseduse ja sünnituse kulgu mõjutada
 • kuidas sünnitusmaja personaliga head koostööd teha

 • kuidas oma sünnitusplaani koostada

 • kuidas isa / sünnituse tugiisik selles kõiges maksimaalselt osaleda saab

 • imetamise algusest

 • beebiga läheduse loomisest

 

 

Kursuse maht ja ajakava

Kursuse maht on 15h, mis koosneb 5 kohtumisest kestvusega 3h.

Kohtumised on kombinatsioon loengust, töötoast, praktilisest harjutamisest. Kõik töötoad lõpevad praktilise pikema lõdvestusharjutusega, mida saab nautida vaid kiirustamata ja mida ei saa minutipealt katkestada, seepärast on hea arvestada kohtumise kestvusel mõnevõrra paindliku lõpuajaga, et kõik teemadest tekkinud vestlused ja küsimused saaksid mõnusalt kokku võetud ja lõdvestusharjutuse algus-lõpp sellest sujuvalt natuke sõltub.  

Kohtumiste jooksul saab lapseootel pere põhjalikud teadmised kõigest, mis sünnituseks valmistumisel oluline. Kuigi sünnitusmajade ja muude perekoolide loengutes käimine on igal juhul kasulik ja soovitav, ei ole see ilmtingimata vajalik - tulles hüpnosünnituse kursusele, saab lapseootel pere väga laiaulatusliku ja piisava ettevalmistuse.

Kellega kursusele tulla?

Kursustele on väga oodatud lapseootel naised, nii üksi kui koos mehe / partneri / sünnituse tugiisikuga. Tugiisiku roll hüpnosünnituse juures saab olla väga oluline, aidates emadel tunnis ja ka kodus lõdvestusharjutusi läbi teha. Tundes sünnituse kulgu ja võimalusi, on ta abiks nii füüsiliselt kui moraalselt, suhtleb sünnitusmaja personaliga ja pakuvb naisele turvatunnet, et sünnitus saaks olla võimalikult meeldiv, segamatu ja loomulik –ilus peresündmus, millest jäävad positiivsed mälestused ja rahulolu.

 

Mitmete ühiste harjutuste koos läbitegemine on paarisuhet lähendav, ka side sündiva beebiga on tugevam ning beebid on pehme sünni järel enamasti rahulikumad ja õnnelikumad.

Loomulikult saab kursusel osaleda lapseootel naine ka üksi, peamine ettevalmistus toimub ikkagi naises eneses. 

 

Kursuse materjalid

Kursusel saad kõik vajaliku loengutes osalemiseks ja järjepidevaks koduseks harjutamiseks:​

 • Hüpnosünnituse raamat (HypnoBirthing: The Mongan Method Book);

 • Eestikeelsed lõdvestustehnikate audiofailid, mis on kasutatavad nii raseduse ajal harjutamiseks kui sünnituse ajal, et igas olukorras hoida fookus keha lõdvestamisel;

 • Eestikeelne õppemapp iga tunni teemasid täiendavate jaotusmaterjalide, harjutustega ja praktilised kodused harjutuskavade näidised;

 • Ingliskeelsed lõdvestustehnikate audiofailid (soovi korral, samuti võimalusel muus võõrkeeles);

 • Kerged suupisted, värsked puuviljad, kohv/tee ja vesi loengutes mõttetöö ja energia toetamiseks;

 • Juhendaja igakülgne tugi peale kursuse lõppu kuni sünnitusjärgse ajani,

 • Kursuse läbinud perede toetav kogukond privaatses Facebooki grupis

 • Kursuse teemade ja harjutuste iseseisva kordamise toeks loodud online õppekeskkond

 • Sünnitusjärgne personaalne tagasiside, analüüs, nõustamine (kohtumine/kõne).

NB - kui kursuseseeria ajakavas on mõni kuupäev, mis ei sobi - tea, et saad alati tulla asendustundi mõne teise grupiga või teise juhendajaga. Samuti on kursuse lõppedes Sulle endiselt avatud kõik grupitunnid, mis sünnituseni jääva aja jooksul võivad olla toeks, kui soovid mõnda konkreetset harjutust või kogu loengut uuesti läbida. Ikka selleks, et Su meelerahu ja harjutusmotivatsioon oleks hoitud kuni sünnituseni :)!

Kursuse tasu

Grupitunnid - 450 eurot / perele

Lapseootel naine võib kursusele kaasa võtta mehe/sünnikaaslase või mõne muu tugiisiku, kes on sünnitusele toetajaks plaanitud. Soovi korral võib kursusele kaasata algusest lõpuni sama tasu sees ka näiteks oma doula või koguni eraämmaemanda.

Individuaalkursus - 950 eurot / perele

Ainult Sinu perele mõeldud eraviisiline kohtumiste sari. Kursuse maht on sama (15h), aga kohtumiste arvu ja kestvust saad koos juhendajaga enda järgi sobitada. Samuti saame kursuse teemade fookust Sinu vajaduste järgi personaliseerida.

Värskenduskursus grupitunnis - 50 eurot / üksikloeng, 225 eurot / kogu kursus

Kursuse juba varasemalt terves mahus läbinud perele - kui oled uuesti lapseootel ja soovid värskenduseks kursuse teemadest osalist kordamist.

Individuaalne konsultatsioon - 60 eurot / 1h

Juhendajaga eraviisiline kohtumine.

Individuaalne töötuba - 180 eurot / 3h

Juhendajaga eraviisiline töötuba kokkulepitud teemadel. Sobilik näiteks juba kursuse läbinud pere teadmiste värskendamiseks, konkreetsete harjutuste, juhendatud lõdvestuste / meditatsioonide läbiviimiseks, samuti kursuse loengu individuaalseks asenduskohtumiseks. 

MAKSEVÕIMALUSED on PAINDLIKUD, kokkuleppel saab kursuse eest tasuda osade kaupa.
Kui oled rahaliselt raskemas seisus, aga väga sooviksid oma perele võimalust kursusel osaleda, kirjuta meile julgesti, leiame lahendused.

Kursuse keel

Kursused toimuvad eesti, vene või inglise keeles.

Kursusematerjalid ja audiofailid on olemas eesti, vene ja inglise keeles, samuti saame materjale pakkuda paljudes muudes keeltes (prantsuse, saksa, soome, hispaania). 

Ingliskeelne raamat on kerge lugemisega käsiraamatu tüüpi meie kursust toetav põhiõpik. Tundides võtame läbi kõik raamatus toodud olulised teemad, teeme läbi praktilised harjutused ja täiendame perede teadmisi vastavalt Eestile kohandatud praktikaga. Raamatus on eri väljaannete näol kirjeldatud kas USA või UK sünnitusabi praktikaid, mis erinevad Eesti oludest, seega keskendume kursusel eriti põhjalikult meie Eesti sünnitusmajade võimalustele ja koostööviisidele.

Raamat on meetodi autori Marie Mongani poolt mõeldud kursust toetava lisana, mis ei anna terviklikku hüpnosünnituse ettevalmistust. Iseseisval lugemisel saab meetodist küll ülevaatliku teoreetilise poole kätte, kuid puudub võimalus harjutusi praktikas läbi teha. Raamatus on antud harjutuste kohta lühikirjeldused ja viited tunnis juhendajaga tehtavale praktikale. Kursuse kohtumisel saad juhendaja eestvedamisel kogeda praktilisi lõdvestusharjutusi, juhendatud meditatsioone / hüpnoose, samuti põhjalikult õigeid hingamistehnikaid kehamällu õppida, mida on raske saavutada ainuüksi raamatu lugemisel.

 

Soovitame südamest mitte piirduda vaid teooriaga, vaid tulla kursusele ja olla valmistunud praktiliselt.

Mis kasu on Sinul hüpnosünnituse kursusest?

Tunnid on lõbusad, huvitavad ja vaheldusrikkad, toimuvad sõbralikus ja toetavas õhkkonnas.

See on hea võimalus peatada hetkeks oma igapäevased askeldused, võtta aega enda jaoks, õppida, kuidas lõdvestada oma keha ja meeli ning lihtsalt kõigel minna lasta, samal ajal valmistuda oma lapse sünniks.

Hüpnosünnituse kursusel omandatud lõdvestustehnikaid saab igaüks kasutada kogu oma edasises elus - kiirel eluperioodil aja maha võtmiseks, stressi maandamiseks ja keerulistes olukordades oma emotsioonide ohjamiseks. 

 • Lähedussuhe partneriga, koos harjutamine ja teineteise uuel moel tundmaõppimine

 • Pühendatud aeg uuele pereliikmele, beebiga läheduse süvendamine

 • Meeldivam ja muretum rasedusaeg

 • Teadlik sünnituskoha, sünnitustiimi, sünnitusviisi valik

 • Kohanemisoskus muutustega sünnituse käigus, ka raskemas meditsiinilises olukorras

 • Sünnitusprotsessi toetav lõdvestus ja hingamine, enesehüpnoosi oskus

 • Vähenenud hirmud tundmatu ees

 • Teadlikkus kogu sünnitusprotsessist

 • Tundes oma valikuid saad teha informeeritud otsuseid

 • Kontrolli omamine sünnituskogemuse üle

 • Kergem sünnitusjärgne taastumine

 • Harmoonilisem peresuhe ja emaks-isaks kasvamine

Kellele kursus sobib?

Igale sünnitajale ja igale sünnitusele saab hüpnosünnituse meetodist abi - hüpnosünnitus ei ole kindel sünnitamise viis, vaid võtete ja tehnikate kogum, mille naine omandab, et end ISE aidata igasuguses sünnituse olukorras:

Loomulik või esilekutsutud, stimuleeritud sünnitus, meditsiiniliste sekkumistega või kõhusünnitus. Esimene beebi või korduvsünnitaja. Sünnitusmajas, kodus või taksos sünnitades. Vette või kuival maal beebi ilmale tuues. Vaikselt või häälekalt. Üksi või tugiisikuga sünnitades. 

Hüpnosünnitus sobib Sinule, kui Sa soovid sellesse ISE panustada ja enesearengule pühenduda.

 

Sinu panus

Tulles kursusele, peaks lapseootel pere olema valmis pühenduma lõdvestusharjutuste tegemisele tundide vahepealsel ajal ja kuni sünnituseni, kuna ainult järjepidevalt harjutades on võimalik oma keha usaldama õppida, kehamälu treenida ja lõdvestunud olekut kergemini ja kiiremini saavutama.

Lõdvestustehnikate õppimine on võrreldav jalgrattasõidu või klaverimänguga - selleks, et sünnituse ajaks oleks omandatud vilumus, uue oskuse kehamällu salvestumine, tuleb raseduse ajal tõeliselt pühendunult praktilisi harjutusi läbi teha. Ainult teadmisest, et tuleb lõdvestuda, ei piisa. Ka vaid raamatu lugemisest ei piisa, et õigeid tehnikaid omandada, mõelgem kasvõi hingamistehnikatele - juhendaja saab tunnis tagasisidet anda ning õigele teele aidata. Kursust, nii teooriat kui praktikat tuleb võtta ühtse tervikuna, ainult sel moel saad luua enesearengut toetava teekonna raseduse ajal ja sünnitusele minna julge ja rahulolevana - selleks hetkeks Su keha teab juba instinktiivselt, kuidas toimida.

bottom of page